Yangın Kaçış Kapıları ve Merdivenleri

  Yönetmeliğe uygun yangın merdivenleri ve acil çıkış kapıları projelendiriyor ve kurulumlarını gerçekleştiriyoruz!

  Cennet Mah. Alparslan Cad No: 67/B Küçükçekmece İstanbul Telefon: 0212 417 6034 | 0212 607 3004

  Yangın durumunda tahliyeyi kolaylaştırmak için tüm kuruluşların acil çıkışların yanı sıra düzenli çıkışlara sahip olması gerekir. Yangın kapıları, özel ışıklar, rampalar, acil durum merdivenleri, çıkış yolları acil çıkışları oluşturan diğer önemli unsurlardır. Kurulacak yere göre özel önlemleri olduğundan acil çıkış kapılarının diğerlerine benzemediğini bilmek önemlidir.

  Kurulacak yere göre özel önlemleri olduğundan acil çıkış kapılarının diğerlerine benzemediğini bilmek önemlidir. Gerekli koşulları belirleyen teknik standartlar, resmi gazetede yayımlanan (BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK) belirtilmiştir.

  Acil çıkış kapılarının ölçülerini hesaplamak için mekandan geçen kişi sayısını, mesleği ve kapıya ulaşmak için geçen mesafeyi bilmek gerekir. Bu tip kapılarda kullanılan malzeme ahşap, alüminyum, cam veya demir olabilir. Olası bir acil durumdaki tepki süresinin hayat kurtarmada çok önemli bir faktör olduğunu hesaba katmalıyız, bu nedenle acil çıkış kapılarının herhangi bir şekilde engellenmesi ölümcül olabilir.

  Acil çıkışlar ve acil durum merdivenleri mevzuatı

  Yönetmeliğe uygun yangın merdivenleri ve acil çıkış kapıları projelendiriyor ve kurulumlarını gerçekleştiriyoruz!

  Cennet Mah. Alparslan Cad No: 67/B Küçükçekmece İstanbul Telefon: 0212 417 6034 | 0212 607 3004

  Kaçış merdivenleri MADDE 38

  1. Yapının ortak merdivenlerinin yangın ve diğer acil hâllerde kullanılabilecek özellikte olanları, kaçış merdiveni olarak kabul edilir.
  2. Kaçış merdivenleri, yangın ve diğer acil hâl tahliyelerinde kullanılan kaçış yolları bütününün bir parçasıdır ve diğer kaçış yolları öğelerinden bağımsız tasarlanamazlar.
  3. Kaçış merdivenlerinin duvar, tavan ve tabanında hiçbir yanıcı malzeme kullanılamaz ve bu merdivenler, yangına en az 120 dakika dayanıklı duvar ve en az 90 dakika dayanıklı duman sızdırmaz kapı ile diğer bölümlerden ayrılır.
  4. Kaçış merdivenlerinin kullanıma uygun şekilde boş bulundurulmasından, bina veya işyeri sahibi ve yöneticileri sorumludur.

  Yangın acil çıkış kapıları

  Yönetmeliğe uygun yangın merdivenleri ve acil çıkış kapıları projelendiriyor ve kurulumlarını gerçekleştiriyoruz!

  Cennet Mah. Alparslan Cad No: 67/B Küçükçekmece İstanbul Telefon: 0212 417 6034 | 0212 607 3004

  Acil çıkış zorunluluğu, yönetmelik madde 39

  • Bütün yapılarda, aksi belirtilmedikçe, en az 2 çıkış tesis edilmesi ve çıkışların korunmuş olması gerekir.
  • Çıkış sayısı, 33 üncü madde esas alınarak belirlenecek sayıdan az olamaz. Aksi belirtilmedikçe, 25 kişinin aşıldığı yüksek tehlikeli yerler ile 50 kişinin aşıldığı her mekânda en az 2 çıkış bulunması şarttır. Kişi sayısı 500 kişiyi geçer ise, en az 3 çıkış ve 1000 kişiyi geçer ise, en az 4 çıkış bulunmak zorundadır.
  • Kapıların birbirinden olabildiğince uzakta olması gerekir. Bölünmemiş tek mekânlarda iki kapı gerekiyor ise, kapılar arasındaki mesafe yağmurlama sistemi bulunmadığı takdirde diyagonal mesafenin 1/2’sinden ve yağmurlama sistemi mevcut ise, diyagonal mesafenin 1/3’ünden az olamaz.
  • Bir koridor içindeki iki kaçış merdiveni arasındaki mesafe, yağmurlama sistemi olmayan yapılarda koridor uzunluğunun yarısından ve yağmurlama sistemi olan yapılarda ise, koridor uzunluğunun 1/3’ünden az olamaz.

  Madde 40 – 1 Yangın hangi noktada çıkarsa çıksın, o kotta bütün insanların çıkışlarının sağlanması için kaçış yollarının ve kaçış merdivenlerinin birbirlerinin alternatifi olacak şekilde konumlandırılması gerekir. Kaçış yolları ve kaçış merdivenleri, yan yana yapılamaz. Kaçış merdivenine giriş ile kat sahanlığının aynı kotta olması gerekir. Genel merdivenlerden geçilerek kaçış merdivenine ulaşılamaz. Kaçış merdiveni yuvalarının yerinin belirlenmesinde, en uzak kaçış mesafesi ve kullanıcı yükü esas alınır.

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir